Prowadzący: Maciej Wnękowicz

Pierwsze spotkanie: 6 października 2014 r.
Czas: 16 godz. zegarowych (poniedziałki, wtorki lub czwartki między 10:00 a 21:00)

Cena: 450 zł

Zajęcia indywidualne lub w parach, dostosowane do umiejętności ucznia, z nastawieniem na ich rozwój. Dolna granica wieku 12 lat (nie ma górnej granicy wieku);

Założenia ogólne:

– Warsztaty gitarowe dla początkujących mają na celu zapoznanie uczestników z instrumentem oraz podstawowymi technikami gry na gitarze.

– Indywidualny tok zajęć pozwala kontynuować naukę tym, którzy już wcześniej mieli kontakt z gitarą.

– Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza z teorii muzyki niezbędna do poprawnego odczytu zapisu nutowego.

– Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie własnego instrumentu (gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna).

Tempo przyswajanych informacji i nabywanych umiejętności wpłynie na dobór ćwiczeń i utworów dla każdego z uczestników.

Opłaty prosimy wnosić w kasie Śródmiejskiego Ośrodka Kultury (codziennie w godz. 8:00 16:00; w środy 8:00 17:30) lub na konto: nr rach. 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846. Z dopiskiem: „warsztaty gitarowe”