Konkurs adresowany jest do gitarzystów rozwijających swoje umiejętności poza tokie edukacji w zawodowych szkołach muzycznych.

Szczegółowe informacje mozna uzyskać pod telefonem:

667-355-741 – Adam Sypniewski

61-6303-328 – biuro ODK ORBITA

Poniżej zamieszczam regulamin konkursu:

POZNAŃSKA WIOSNA GITAROWA 2014

Organizatorzy: ODK ORBITA i Warsztatownia Artystyczna w Poznaniu

Termin: 7 czerwca 2014r.

Regulamin konkursu gitarowego

1. Cele konkursu:

 popularyzacja gitary i muzyki gitarowej
 konfrontacja osiągnięć i umiejętności gitarowych uczestników
 prezentacja zdolności oraz dorobku artystycznego wykonawców
 wymiana doświadczeń w zakresie umiejętności gry na gitarze

2. Uczestnicy:

adresatami konkursu są gitarzyści amatorzy:

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz uczestnicy zajęć w różnego rodzaju ośrodkach kultury oraz organizacjach prowadzących działalność kulturalną a także osoby dorosłe, z wyłączeniem uczniów i absolwentów szkół muzycznych oraz wyższych szkół muzycznych.

 w konkursie mogą brać udział soliści (prezentacja utworów instrumentalnych bez śpiewu) oraz zespoły gitarowe ( dopuszcza się uczestnictwo wokalu i innych instrumentów).
Zespół gitarowy może liczyć maksymalnie 3 osoby i składać się zarówno z instrumentalistów jak i wokalistów. Warunkiem dopuszczenia do udziału zespołu jest występowanie w nim przynajmniej 2 gitar.
 gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej lub akustycznej ( nie będą zakwalifikowani do konkursu wykonawcy grający na gitarach elektroakustycznych )
 w grupie solistów oraz zespołów gitarowych obowiązują dwie kategorie wiekowe: „młodsza” – osoby urodzone w 1999r. i później oraz „starsza” – osoby urodzone przed 1999r. W przypadku gdy jeden z członków zespołu kwalifikuje się do kategorii starszej cały zespół zakwalifikowany jest do kategorii starszej.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 wykonawcy solowi i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory
 czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów
 soliści wykonują program z pamięci pod rygorem dyskwalifikacji. Zespoły mogą wykonywać program wspomagając się zapisem nutowym.
 zdobywcy I-szej nagrody danej kategorii w poprzednich edycjach Poznańskiej Wiosny Gitarowej nie mogą brać drugi raz udziału w konkursie w tej samej kategorii, w której poprzednio zdobyli I-szą nagrodę.
 termin zgłoszeń upływa w dniu 30 maja 2014r. ( piątek). Do konkursu zakwalifikowani zostaną wykonawcy, którzy nadeślą lub dostarczą osobiście kartę zgłoszeniową do Domu Kultury “ORBITA” w Poznaniu na adres:

61-641 Poznań, os. Kosmonautów pawilon 118 z dopiskiem : Poznańska Wiosna Gitarowa ODK ORBITA lub adres e-mail: [email protected]
Każde zgłoszenie przysłane drogą elektroniczną lub pocztową wymaga potwierdzenia telefonicznego- 61/6303 328( 13.00-19.00)

 Organizator pobiera wpisowe : 10 zł –soliści, 20 zł – zespoły
Wpisowe należy uiścić do 30 maja 2014r. w biurze ODK ORBITA .
Kwota wpisowego nie jest zwracana.

4. Termin i miejsce konkursu

Konkurs odbędzie się dn. 7 czerwca 2014r Początek o godzinie 11.00 w Osiedlowym Domu Kultury “ORBITA” w Poznaniu na Osiedlu Kosmonautów pawilon 118.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawienia na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu w celu odebrania planu prezentacji konkursowych oraz zapoznania się ze szczegółami organizacyjnymi konkursu.

5. Jury

Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać poszczególne wykonania i wykonawców pod kątem:

 biegłości techniki gitarowej
 umiejętności akompaniamentu gitarowego w kategorii “zespoły”
 muzykalności i muzyczności wykonania
 interpretacji wykonywanych utworów
 ogólnej prezentacji artystycznej wykonawców

6. Nagrody będą przyznawane w poszczególnych kategoriach:
– soliści grupa młodsza
– soliści grupa starsza
– zespoły grupa młodsza
– zespoły grupa starsza

7. Koncert Laureatów

Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych w grupach solistów i zespołach zaprezentują po jednym wybranym przez organizatorów utworze na zakończenie konkursu w ramach koncertu laureatów.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji
niniejszego regulaminu.

https://www.facebook.com/pages/IV-Pozna%C5%84ska-Wiosna-Gitarowa-7-czerwca-2014-sobota-konkurs-gitarowy/212292642122171